19.05.2023

Dzisiejsza wizyta w bibliotece poświęcona tematyce przyjaźni: „Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie.”,  była niezwykle inspirująca i pouczająca. Podczas spotkania dzieci miały okazję odkryć, że przyjaźń jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych darów, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

Wszystkie dzieci zgromadzone w bibliotece słuchały z zainteresowaniem opowieści na temat przyjaźni, jej znaczenia i wartości. Nauczyciel dzielił się z nimi różnymi historiami i przykładami, które ukazywały, jak przyjaźń może wpływać na nasze życie i przynosić nam radość oraz wsparcie.

Podczas dyskusji dzieci dzieliły się swoimi własnymi doświadczeniami związanych z przyjaźnią. Opowiadały o swoich przyjaciołach, o tym, jak się nawzajem wspierają, dzielą radości i troskami, oraz o tym, jak ważne jest okazywanie sobie wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

Nauczyciel zachęcał dzieci do refleksji na temat bezinteresowności w przyjaźni. Wyjaśniał, że prawdziwa przyjaźń nie opiera się na korzyściach materialnych, ale na szacunku, zaufaniu i gotowości do niesienia pomocy i wsparcia. Dzieci zrozumiały, że przyjaźń to nie tylko otrzymywanie, ale przede wszystkim dawanie i dzielenie się.

Wizyta w bibliotece na temat przyjaźni była doskonałą okazją do rozwijania empatii i budowania więzi między dziećmi. Dzieci miały okazję zastanowić się nad swoimi własnymi relacjami i odkryć, jak ważne jest dbanie o przyjaźń oraz szanowanie innych ludzi.

Ta wizyta w bibliotece na temat przyjaźni była nie tylko okazją do nauki, ale również do rozwijania wartości społecznych i emocjonalnych u dzieci. Dzięki takim doświadczeniom dzieci uczą się, jak budować zdrowe relacje z innymi, jak okazywać życzliwość i jak być prawdziwym przyjacielem dla innych.