O przedszkolu

Akademia Przedszkolaka Montessori to przedszkola prowadzone metodą Marii Montessori, które wyróżniają się przede wszystkim swoim przyjaznym i otwartym środowiskiem, w którym dzieci traktowane są z szacunkiem i wspierane są w jak najlepszy sposób. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą tworzyć, eksperymentować, odkrywać, próbować nowych rzeczy, dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności i naturalne zainteresowania.

Nauczanie metodą Montessori

Nauczanie metodą Marii Montessori jest jedną z najbardziej popularnych metod wychowawczych w dzisiejszych czasach. Metoda ta uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka i stara się je wspierać w procesie samodzielnego odkrywania i rozwoju.
Opiera się na trzech głównych filarach: autonomii, wolności wyboru i zaangażowaniu. Dzieci są zachęcane do samodzielnego uczenia się, a nauczyciel staje się opiekunem i przewodnikiem. Metoda ta promuje autonomiczne myślenie, kreatywność, rozwój umysłowy i emocjonalny. Ma na celu wspieranie dziecka w poznawaniu otaczającego go świata poprzez zabawę i eksperymentowanie. Dostarcza dzieciom szerokiej gamy narzędzi do nauki, takich jak pomoce edukacyjne, materiały do ćwiczeń, czytelnia i laboratorium naukowe. Dzieci mają też możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach, takich jak: muzyka, sztuka czy języki obce. Metoda Marii Montessori ma na celu stworzenie środowiska, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie i swobodnie, a także rozwijać swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Uczy ona dzieci odpowiedzialności za siebie oraz szacunku wobec innych ludzi. Podsumowując, metoda Marii Montessori promuje samodzielność, wolność wyboru i zaangażowanie, dostarcza narzędzi do nauki oraz uczy odpowiedzialności i szacunku wobec innych ludzi.

aboutp1

Oferta zajęć dodatkowych

W naszym przedszkolu zajęcia dodatkowe odbywają się codziennie i są to:

  • zajęcia plastyczne: codziennie w trakcie dnia;
  • rytmika z elementami muzykoterapii: 1 raz w tygodniu (każda grupa 2x 30 min.);
  • zajęcia kulinarne: 1 raz w tygodniu (najczęściej w piątek);
  • zajęcia z języka angielskiego: 1 raz w tygodniu (1 godzina, każda grupa 2×30 min.);
  • taniec: 1 raz w tygodniu (każda grupa 2x 30 min.);
  • zajęcia logorytmiczne „LOGOSMYKI”: 1 raz w tygodniu (4 grupy po 30 min.);
  • Katecheza Dobrego Pasterza: 1 raz w tygodniu (każda grupa 1 godzinę);
  • Poranna gimnastyka: codziennie przed zajęciami ogólnorozwojowymi;
  • zajęcia ogólnorozwojowe na kręgu: codziennie w trakcie dnia;
  • pracę indywidualną i grupową z materiałem Montessori: codziennie w trakcie dnia;
aboutp2

Nauczanie specjalne

Nauczyciele specjaliści realizują szeroki wachlarz zajęć o charakterze kształcenia specjalnego dla dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia ze względu na niepełnosprawności jak: słabowidzenie, autyzm w tym zespół Aspergera oraz niepełnosprawność ruchową w tym afazję. Są to m.in. zajęcia o charakterze terapeutycznym: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
Nad pracą całego zespołu czuwa koordynator kształcenia specjalnego.

aboutp3
Zobacz cennik >