Kadra pedagogiczna Przedszkola

Na każdą z naszych Grup przedszkolnych przyporządkowanych jest 4 nauczycieli, którzy ukończyli certyfikowane kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori. Dodatkowo kadrę nauczycieli uzupełniają logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele specjaliści (koordynator kształcenia specjalnego, terapeuci dla dzieci w spektrum autyzmu, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, psycholog).
teacher2

Marzena Bojda

właściciel i dyrektor przedszkola, certyfikowany nauczyciel Montessori, psycholog, oligofrenopedagog oraz terapeuta dla dzieci w spektrum autyzmu. Współtworzy pracę specjalistów. Obecnie prowadzi również zajęcia dla dzieci jak „Katecheza Dobrego Pasterza”.
teacher1

Justyna Przepióra

zastępca dyrektora, terapeuta koordynujący kształcenie specjalne i certyfikowany nauczyciel Montessori. Organizuje pracę specjalistów oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.
teacher3

Karolina Magacz

logopeda ze specjalnością kliniczną, audiolog ogólny. Organizuje indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci. Współtworzy pracę terapeutyczną dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.
teacher4

Jolanta Boratyn

certyfikowany nauczyciel Montessori, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.
teacher6

Katarzyna Pelc- Burdacka

terapeuta dla dzieci w spektrum autyzmu, pedagog specjalny, trenerka poznawczo-behawioralna. Absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori. Współorganizuje zajęcia o charakterze kształcenia specjalnego.
teacher7

Anna Moskwa

absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori, pomoc nauczyciela w przedszkolu. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
teacher8

Aneta Zubrzycka

certyfikowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
teacher10

Joanna Wilczak

terapeutka dzieci w spektrum autyzmu, studentka edukacji i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współorganizuje zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Małgorzata Nowicka

pomoc nauczyciela w przedszkolu. Współorganizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
teacher12

Aneta Buk

certyfikowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.

Patrycja Winiarska

certyfikowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
Rectangle 31

Bożena Hyra

absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori, pomoc nauczyciela dla dzieci objętych kształceniem specjalnym. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori oraz współtworzy zajęcia o charakterze kształcenia specjalnego.
Rectangle 31 1

Renata Potyrała

absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori, pomoc nauczyciela dla dzieci objętych kształceniem specjalnym. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori oraz współtworzy zajęcia o charakterze kształcenia specjalnego.
Rectangle 31 3

Jagoda Ślimak

certyfikowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
teacher14

Natalia Łobodzińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta dla dzieci w spektrum autyzmu. Współorganizuje zajęcia o charakterze kształcenia specjalnego.
teacher16

Urszula Mazur

absolwentka kursu pedagogiki Marii Montessori, pomoc nauczyciela w przedszkolu. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
no photo

Bożena Szpunar

tyflopedagog i terapeuta dzieci w spektrum autyzmu. Realizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci słabowidzących.
no photo

Weronika Pieniążek

certyfikowany nauczyciel Montessori. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.
teacher32

Katarzyna Wąsowicz

neurologopeda. Organizuje indywidualne zajęcia logopedyczne. Współorganizuje zajęcia dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.
teacher33

Anna Bukała

pomoc nauczyciela w przedszkolu. Współorganizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu pedagogiki Montessori.

Kadra Pedagogiczna Żłobku

Rectangle 31 4

Paulina Stac

opiekun w Żłobku
Rectangle 31 5

Agnieszka Makowiecka

opiekun w Żłobku

Karolina Krzywda

opiekun w Żłobku
Rectangle 31 7

Jolanta Ristowska

opiekun w Żłobku

Justyna Lewandowska

opiekun w Żłobku