Dokumenty do pobrania

Ankieta dla rodziców ubiegających się o przyjęcie

Karta dziecka Polna

Karta dziecka Gromskiego

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Lista rzeczy potrzebnych do przedszkola

Karta dziecka dla żlobka